Met ingang van 1 januari 2008 moet iedereen in Nederland bij verkoop of verhuur van een woning een energielabel overleggen. Het principe is hetzelfde als het energielabel voor witgoed en auto’s. Dit label geeft op een schaal van A (het meest zuinig) tot en met G (het minst zuinig) aan hoe energiezuinig de woning is. Bij het energielabel ontvangt de huizeneigenaar een standaard advies met energiebesparende maatregelen. Voor een maatwerkadvies moet men apart een EPA aanvragen. De overheid ziet in het energielabel een mogelijkheid om woningeigenaren te stimuleren om de energieprestatie van de woning te verbeteren. Hierdoor kan een energiebesparing van 30% per jaar in 300.000 woningen worden gerealiseerd. Door de verlaging van de maandelijkse energielasten kan de consument zijn investeringen terugverdienen, maar dat is uiteraard ook afhankelijk van het woongedrag. Anderzijds resulteert het lagere energieverbruik in een reductie van CO2 uitstoot. Zo wordt bijgedragen aan de doelstelling om te komen tot een reductie van 20% van de CO2 uitstoot in 2020.

De wettelijke verplichting voor het energielabel geldt voor de verkoper c.q. verhuurder, waarbij gecertificeerde bedrijven verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het energielabel, aangevuld met een basis energiebesparingadvies. Bij het passeren van de akte kan de notaris erop wijzen of aan de wettelijke verplichting is voldaan.

Het energielabel is niet hetzelfde als een EPA. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Met een EPA ontvangt de klant een advies op maat hoe energie bespaard kan worden. Dit advies dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerde EPA-adviseur.

Dorenbos | Rasch makelaars adviseert u graag hoe hiermee om te gaan.