Verkoop van uw woning start met een vrijblijvende waardebepaling van uw woning. Wij geven inzicht in de reële opbrengstprijs en adviseren u bij het vaststellen van de vraagprijs. Ook verkoop bevorderende aanpassingen aan uw woning zullen wij met u doorspreken. Zodra u ons kantoor de opdracht tot verkoop verstrekt starten wij met de benodigde recherche van uw woning. Hierbij moet u denken aan kadastrale informatie, milieu informatie maar ook zaken als erfdienstbaarheden en mogelijke aanschrijvingen.

Ten behoeve van de presentatie van uw woning zal een professionele fotograaf een fotorapportage maken, wordt u woning conform de NEN 2580 richtlijnen ingemeten en stellen wij in overleg met u een aanbiedingstekst op. Al deze informatie verwerken wij in een brochure. Deze brochure overhandigen wij aan geïnteresseerden tijdens de bezichtiging.

Uw woning zal op www.funda.nl (landelijk), Facebook, Twitter en www.dorenbosrasch.nl (lokaal) worden gepresenteerd evenals in onze etalage.

Zodra wij een bieding op uw woning ontvangen bespreken wij met u de te volgen strategie. Tot slot zullen wij, indien de koop is gesloten, zorg dragen voor alle afrondende formaliteiten, zoals het opstellen van de koopakte tot en met de overdracht bij de notaris.