Sinds 2005 is DorenbosIRasch makelaars de specialist in het Gooi als het gaat om het toetsen van de door Gemeenten vastgestelde WOZ waarden.

Jaarlijks krijgen wij van vele woningbezitters het verzoek de vastgestelde WOZ-waarden te toetsten. Dit doen wij geheel vrijblijvend. Mocht blijken dat bezwaar zinvol is dan machtigt de opdrachtgever ons om namens hen een goed gefundeerd bezwaar bij de gemeente in te dienen. Circa 95% van onze bezwaarschriften wordt gehonoreerd.

Ook assisteren wij als het gaat om aanpassing van de vastgestelde WOZ-waarde ten behoeve van aangifte successie. Hier kunnen de besparingen aanzienlijk zijn.