Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van Dorenbos I Rasch makelaars BV Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dorenbos I Rasch makelaars BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog juist is. Dorenbos I Rasch makelaars BV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze site.

Dorenbos I Rasch makelaars BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

85452C01-F5A7-4B05-95F1-3D43309ED9AF +31 (035) 62 43 201
DE43E9AC-B950-4823-B7FF-5BE5000BD518 info@dorenbosrasch.nl