WOZ toets

Vrijblijvend toetsen van beschikkingen

Elke woningeigenaar ontvangt jaarlijks, aan het begin van het jaar, een beschikking ten behoeve van de onroerende zaakbelasting (gemeentelijke belastingen). In deze beschikking staat de door de gemeente vastgestelde waarde van uw woning op peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. Voor het jaar 2024 is dit de waarde per 1 januari 2023.

Omdat de WOZ waarde voor steeds meer doeleinden gebruikt wordt, denk aan onroerende zaakbelasting, eigen woningforfait in de inkomstenbelasting, vermogens rendementsheffing voor de inkomstenbelasting, maar ook hypotheekverstrekking en successie- en schenkingsrecht, is het van grootbelang dat de waarde juist wordt vastgesteld.

Een te hoog vastgestelde WOZ waarde kan u als eigenaar veel geld kosten.

Mocht u twijfels hebben over de vastgestelde waarde, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen geheel vrijblijvend uw WOZ beschikking op juistheid toetsen en indien zinvol bezwaar voor u bij de betreffende gemeente indienen. Deze service, sinds 2005 door ons kantoor aangeboden, heeft zijn succes bewezen. Vele ingediende bezwaren werden direct door de betreffende gemeenten gehonoreerd, in enkele gevallen pas na een beroep bij de rechtbank. Het resultaat was echter hetzelfde: Aanzienlijke lagere WOZ waarden en forse besparingen.

 

Wilt u dat wij uw WOZ beschikking toetsen?

Volg dan onderstaande instructies:

  1. Vul het machtigingsformulier én de opdrachtbevestiging in.
  2. Stuur ons een kopie van uw aanslag (beschikking)
  3. Stuur ons  een kopie van het taxatieverslag (dit kunt u bij uw gemeente opvragen)

 

machtigingsformulier opdrachtbevestiging

 

DorenbosIRasch makelaars BV
’s-Gravelandseweg 33b
1211 BP Hilversum

of mail naar info@dorenbosrasch.nl

 

85452C01-F5A7-4B05-95F1-3D43309ED9AF +31 (035) 62 43 201
DE43E9AC-B950-4823-B7FF-5BE5000BD518 info@dorenbosrasch.nl